Στιγμιότυπα γλυπτικής από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου

Στιγμιότυπα γλυπτικής από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου.
Πρόσωπα σε διάφορες ώρες από την καθημερινότητα της Μονής.
Παρακλητικός Κανών εις την Γοργοϋπήκοον (αποσπάσματα)
Γλυπτική: Γ.-Φοίβος Σαργέντης
  • Updated April 23, 2014
  • 1,483 views